15-01-2021

 

Frivillig indbetaling af acontoskat 2020 og restskattetillæg – 3. rate


Selskaber, fonde og foreninger kan vælge frivilligt at indbetale acontoskat, hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt. 3. rate af frivillig acontoskat skal som udgangspunkt indbetales senest d. 1. februar 2021 vedrørende indkomståret 2020.

Vælger man at indbetale yderligere frivillig acontoskat senest d. 1. februar 2021 – den såkaldte 3. rate – pålægges der et rentetillæg på 0,9 %.

Restskatteprocenten på 4,4% for indkomståret 2020 blev offentliggjort af Skattestyrelsen d. 9. december 2020. Rentetillægget kan ikke fratrækkes i skatteopgørelsen.

Hvornår kan det betale sig?

Det er en konkret vurdering, om det kan betale sig at indbetale frivillig acontoskat eller ej. Når det skal vurderes, hvorvidt det kan være en fordel at indbetale frivillig indbetaling, skal man bl.a. se på:

 • Forventes en højere indkomstskat end den af Skattestyrelsen beregnede ordinære acontoskatterate?
 • Opnås en forrentning på mindre end f.eks. 6% p.a. på likvide indeståender?
 • Kan der opnås en kreditfacilitet, som forrentes med mindre end f.eks. 6 % p.a.?
 • Betales der negative renter af likvide indeståender?
 • Er der en nødvendig likviditet til rådighed?

Sådan indbetales frivillig acontoskat

Indbetaling af frivillig acontoskat sker via TastSelv Erhverv. Der skal først oprettes en frivillig indbetalingsregistrering, ellers bliver indbetalingen returneret til skattekontoen.

 • Log på TastSelv Erhverv
 • Klik på ”Skat” i menuen
 • Klik på ”Selskabsskat” i menuen i venstre bjælke
 • Vælg ”Acontoskat” fra drop-down menuen
 • Klik på ”Indberet/ændre” ud for den rate, du ønsker at ændre
 • Indtast det beløb, du ønsker at indbetale
 • Betal over skattekontoen ved brug af betalingslinjen, der finder under ”Acontoskat”.

Nedsættelse af ordinær acontoskat 2021

Er acontoskatteraten for 2021 sat for højt, har selskabet mulighed for at sætte raten ned i TastSelv Erhverv. Nedsættelsen skal ske senest på betalingsfristen via TastSelv Erhverv.

Efter fristen skal organisationen ansøge om at få nedsat raten ved at kontakte Skattestyrelsen.


Kontakt John, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.