20-11-2019

 

Satser for befordringsfradraget og kørselsgodtgørelsen for 2020 er offentliggjort

Skattestyrelsen har offentliggjort satserne for hhv. kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag for 2020.

Som det ses, får vi et lidt lavere befordringsfradrag og en lidt lavere skattefri kørselsgodtgørelse, grundet faldende benzinpriser.

Skattefri kørselsgodtgørelse

2020

2019
Kørsel til og med 20.000 km 3,52 kr./km 3,56 kr./km
Kørsel over 20.000 km 1,96 kr./km 1,98 kr./km
Kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert 0,53 kr./km 0,53 kr./km

Befordringsfradrag

   
0-24 km 0 kr./km 0 kr./km
25-120 km 1,96 kr./km 1,98 kr./km
Over 120 km 0,98 kr./km 0,99 kr./km

Fradragssatsen for transport over 120 km udgør 1,96 kr./km.

Satserne vil blive indarbejdet i vores pjecer for 2020, som forventes offentliggjort ultimo 2019.