Oprettet: 29-09-2020
Opdateret med supplerende: 25-01-2021


Ansattes befordringsfradrag og om indberetning af
felterne 11 og 63

Skattestyrelsen har oplyst, at man for 2020 og senere år ikke længere vil fortrykke befordringsfradrag på lønmodtageres årsopgørelse.

Årsagen er coronasituationen i 2020 og den generelle ændring af arbejdsmarkedet, hvor antallet af mødedage ikke længere kan skønnes af Skattestyrelsen. Det betyder at felt 11 i e-indkomst ”Nej, til automatisk beregning af befordringsfradrag” nedlægges, og at brugen af felt 63 Frikort til offentlig befordring udvides.

Der er fra oktober 2020 ikke længere indberetningspligt for felt 11 samtidig ændres (udvides) brugen af felt 63 til:

”Hvis den ansatte har adgang til befordring mellem hjem og arbejde med offentlige eller private transportmidler betalt af arbejdsgiveren, herunder frikort til offentlig befordring, angives dette ved krydsmarkering. Krydsmarkering kan undlades, hvis den ansatte har firmabil til rådighed for privat kørsel, hvor værdien indberettes særskilt efter § 9, stk. 2, nr. 1. Beskatning af værdien af transport mellem hjem og arbejde sker indirekte ved, at den ansatte ikke samtidig må tage befordringsfradrag.”

Tidligere angivne oplysninger i felt 11 for 2020, vil generelt ikke blive anvendt, hvorfor det ikke tjener noget formål at indgive rettelser til feltet.

Konklusionen er, at lønmodtagerne for 2020 og frem selv skal beregne og selvangive befordringsfradraget. Her skal man huske at hjemmearbejdsdage ikke berettiger til fradrag.

 

Snart slut med automatisk befordringsfradrag på årsopgørelsen

Skatteministeriet foreslår en ændring til indberetning af oplysninger til eIndkomstregistret

Fremadrettet skal lønmodtagere igen selv beregne og indberette befordringsfradraget til årsopgørelsen.

Mange lønmodtagere har været vant til, at befordringsfradraget automatisk har fremgået af årsopgørelsen. Dette skyldes, at arbejdsgiveren har haft pligt til at indberette oplysninger om medarbejderens arbejdssted til eIndkomstregistret. Det har herefter kun været nødvendigt for lønmodtageren at sikre sig, at oplysningerne – indberettet af arbejdsgiveren – var korrekte, men dette foreslås nu ændret.

Fra og med marts 2021 foreslår Skatteministeriet, at arbejdsgiveren fritages for at indberette oplysninger om arbejdssted til eIndkomst.

Som en konsekvens af Skatteministeriets forslag foreslås det at ændre felt 63, så der fremadrettet skal ske afkrydsning heri, hvis arbejdsgiveren betaler for lønmodtagerens befordring mellem hjem og arbejde, f.eks. ved kørsel i en af arbejdsgiverens biler eller arbejdsgiverbetalt bus- eller togkort. Der skal ikke ske afkrydsning i felt 63, hvis lønmodtagerne beskattes af fri bil.


Kontakt John, hvis du har spørgsmål til ovenstående.