Oprettet: 21-10-2020
Opdateret: 03-12-2020
 

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Der er den 2. december 2020 indgået en bred politisk aftale om udbetaling af de resterende 2 ugers indefrosne feriepenge. Det bliver således muligt for lønmodtagere at få udbetalt de sidste 2 uger af deres indefrosne feriepenge – formentlig fra ultimo marts 2021.

Skulle man ikke have søgt om udbetaling af de 3 ugers feriepenge, bliver det muligt at ansøge om alle 5 uger på én gang.

Modsat udbetalingen af de 3 uger sker udbetalingen i foråret 2021 af de resterende uger med udgangspunkt i de faktiske oplysninger, som arbejdsgiveren har indberettet.

Som andre feriepenge beskattes udbetalingen af de indefrosne feriepenge som almindelig indkomst.

Finansieringen af udbetalingerne fra fonden er i første omgang Staten, da arbejdsgiverne fortsat kan vælge mellem at indbetale feriepengene til feriefonden eller beholde de indefrosne feriepenge som likviditet i virksomheden, indtil lønmodtageren opnår folkepensionsalderen eller permanent forlader arbejdsmarkedet. Hvis arbejdsgiveren ikke indbetaler feriepengene, vil der af fonden, som administrerer ordningen, blive opkrævet en rente.

Det har ingen betydning for den enkelte lønmodtager, om arbejdsgiveren indbetaler eller ikke indbetaler feriepengene, da det er et mellemværende mellem fonden og arbejdsgiveren.

 

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Som du sikkert allerede har bemærket, er det blevet muligt at få udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge. Som det måske også er bekendt, er der tale om et acontobeløb, da de endelige tal p.t. ikke foreligger indberettet til fonden. Regulering af for meget/lidt udbetalt vil som udgangspunkt blive reguleret ved den eventuelle udbetaling af de resterende uger, såfremt regeringen måtte beslutte dette.

Det store spørgsmål er – skal du søge om at få pengene udbetalt nu, eller skal du lade dem stå og blive forrentet i fonden, indtil udbetalingen, når du opnår folkepensionsalderen? Det er en individuel vurdering, hvor nedenstående med fordel kan indgå i dine overvejelser:

· Trænger dit hus eller din lejlighed til ny varmepumpe, nyt tag eller nye vinduer, er det måske en god idé at hæve feriepengene, da der p.t. både kan søges om tilskud til anskaffelsen og evt. opnås håndværkerfradrag for arbejdslønnen. Andre typer af service- og håndværksydelser kan også berettige til håndværkerfradrag.

· Er du ansat med ferie med løn, vil der ved udbetalingen blive trukket A-skat og AM-bidrag af bruttobeløbet med din aktuelle trækprocent. Bruttobeløbet og de indeholdte skatter medtages automatisk på din årsopgørelse for 2020.

· Betaler du allerede i dag topskat af din løn, eller vil du komme til det som følge af udbetalingen af feriepenge, skal du være opmærksom på, at udbetalingen af feriepenge kan medføre en restskat for 2020, da den endelige trækprocent typisk er lavere end den faktiske marginalskat af beløbet.

· Som nævnt ovenfor vil du automatisk få udbetalt de indefrosne feriepenge i det år, hvori du når folkepensionsalderen, hvis du ikke ansøger om udbetaling. Det kan være en fordel skattemæssigt at udskyde beskatningen, hvis du i dag betaler topskat og ikke påregner at betale topskat, når beløbet bliver udbetalt.

· Hvis du anmoder om udbetaling af feriepenge og indsætter bruttobeløbet (helt eller delvist) på en privattegnet pensionsordning, skal du være opmærksom på de særlige regler for indskud på de forskellige pensionsordninger. Afkastet på en pensionsordning og af dine indefrosne feriepenge beskattes løbende på samme måde – nemlig med 15,3%.

· Har du gæld, som forrentes med en høj rente (f.eks. et kviklån eller skattegæld), kan du overveje at hæve feriepengene og få gælden nedbragt – og derved spare renter.

 

18-08-2020


Udbetaling af feriepenge - lov vedtaget

Vi har tidligere beskrevet den indgåede aftale om udbetaling af indefrosne feriepenge. 

Nu er det blevet til en lov, som giver den enkelte mulighed for at få udbetalt de feriepenge, som ellers først skulle udbetales når folkepensionsalderen er opnået.

Loven giver mulighed for udbetaling af 3 uger af de 5 ugers indefrosne feriepenge. Beløbet beskattes som almindelig løn og du skal selv ansøge om pengene.

Ikke alle arbejdsgivere har løbende opgjort og indberettet, hvor meget den enkelte ansatte med ret til løn under ferie har optjent i dage og beløb, da dette først skulle indberettes til Feriefonden ultimo 2020. Det er derfor vedtaget, at fonden ud fra oplysninger i e-indkomst, selv udregner et beløb svarende til de 3 uger og så må evtentuelle korrektioner mod- eller medregnes i den endelige udbetaling af de sidste 2 uger.

Lønmodtagere, som har fået deres feriepenge indbetalt til FerieKonto (f.eks. personer, som siden d. 1. september 2019 har skiftet arbejde eller er timelønnede) har allerede betalt skat m.v. af feriepengene – og skal således have udbetalt et skattefrit beløb.

Om du skal vælge, at få beløbet udbetalt eller ej, er en konkret vurdering, da det bl.a. beror på om udbetalingen vil blive beskattet med topskat, samt om beløbet kan være med til at nedbringe rentebærende gæld.

Det bliver interessant, at se hvor mange af de indfrosne feriepenge, som udbetales samt om de sidste 2 uger måske følger trop på et senere tidspunkt.

 
16-06-2020

 

Udbetaling af feriepenge med henblik på at stimulere den danske økonomi

I går blev der indgået politisk aftale om – i første omgang – at udbetale 3 uger af de 5 ugers indefrosne feriepenge.

Aftalen om at udbetale de indefrosne feriepenge til danskerne medfører spørgsmål, som vi rådgivere endnu ikke kan svare på, da der er en del lovteknisk, som først skal igangsættes, ligesom der bl.a. også nærmere skal aftales:

1) om den enkelte selv kan vælge at få beløbet udbetalt,
2) hvordan kan/skal udbetaling ske,
3) hvordan skal udbetalingen beskattes,
4) hvordan får udbetalingen indflydelse på evt. boligstøtte, friplads i daginstitution m.v.,
5) hvornår kendes beløbet, som kan udbetales.

3 uger eller 15 feriedage er optjent, hvis man har været beskæftiget i perioden d. 1. september 2019 – 30. april 2020, hvor der maksimalt er optjent 16,64 dage.

Ikke alle arbejdsgivere har løbende opgjort og indberettet, hvor meget den enkelte ansatte med ret til løn under ferie har optjent i dage og beløb, da dette først skulle indberettes til feriefonden ultimo 2020.

Som det umiddelbart ser ud, vil det udbetalte beløb skulle behandles som almindelig udbetaling, hvilket vil sige med tilbageholdelse af AM-bidrag og A-skat. Det betyder også, at nogle vil opleve, at der i sidste ende skal betales topskat af beløbet. Det kan – alt efter, hvornår beløbet ellers kunne begæres udbetalt – måske være en fordel for nogle at udsætte udbetaling til folkepensionsalderen er opnået, hvis det altså bliver muligt.

Lønmodtagere, som har fået deres feriepenge indbetalt til FerieKonto (f.eks. personer, som siden d. 1. september 2019 har skiftet arbejde eller er timelønnede) har allerede betalt skat m.v. af feriepengene – og skal således have udbetalt et skattefrit beløb.

Det bliver interessant at følge de næste ugers arbejde i Folketinget op til sommerferien og vi vil i takt med udviklingen naturligvis opdatere med de nye informationer.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.